Rýchlo a spoľahlivo po koľajách života


GETRA a.s. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako dvadsaťročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu železničných traťových stavieb akéhokoľvek druhu.  

Naša spoločnosť sa sústreďuje na železničné staviteľstvo. Sme dodávateľom všetkých typov koľajových stavieb v celom ich životnom cykle, od výstavby cez údržbu až po ich rekonštrukciu. Stavbu a prevádzku koľají dokážeme kompletne zabezpečiť, pričom tiež využívame moderné technológie a postupy. Vďaka svojim skúsenostiam dokážeme garantovať včasnú a kvalitnú realizáciu zákaziek. Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku predstavuje rekonštrukciu železničných tratí v staniciach i mimo nich a taktiež koľajových vlečiek.

Súčasťou prác na železničnom zvršku je i rekonštrukcia výhybiek, regenerácia drobných upevňovadiel a podvalov. Uvedené práce spravidla bývajú obsiahnuté v ťažkých a stredných opravách železničných tratí a výhybiek.

Do tejto oblasti je možné zahrnúť i rekonštrukčné práce na železničných prejazdoch, výstavba a oprava oporných múrov, výstavba nástupíšť a podobne.

Výhodami spoločnosti GETRA a.s. sú skúsenosti a odborný potenciál jej pracovníkov a poznanie požiadaviek stavebného trhu, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám zákazníka. Firma disponuje potrebnou mechanizáciou, dopravnými prostriedkami i stavebnou mechanizáciou. Máme k dispozícii výrobné priestory vrátane dielní, skladov a technického vybavenia.