Rýchlo a spoľahlivo po koľajách životaIdentifikačné údaje:

Názov spoločnosti: GETRA a.s.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel 
044 54 Košice

IČO: 31 650 571
IČ DPH: SK2020487359

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel: Sa, vložka č. 170/V

Od roku 2004 bol v našej spoločnosti zavedený ucelený efektívny Systém manažérstva  kvality (SMK).
V roku 2007 bol renomovanou spoločnosťou TÜV Bayern Sachsen e.V. a TÜV SÜD Slovakia zavedený Integrovaný manažérsky systém (IMS),
ktorý spĺňa požiadavky noriem:

ISO 9001: 2016 Systém manažérstva kvality

ISO 14001: 2016 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001: 2019 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  


Ide o ucelený efektívny systém zabezpečenia kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Systém predstavuje rozsiahly súbor opatrení a vnútropodnikových predpisov (smerníc), obsahujúci hlavnú činnosť spoločnosti.

Každý rok GETRA s úspechom absolvuje dozorný audit. V roku 2016 úspešne prešla recertifikačným procesom, na základe ktorého jej bolo vydané predĺženie platnosti Certifikátu kvality do septembra roku 2018.


GETRA a.s., pri svojej činnosti kladie dôraz na princípy:

  • profesionality 
  • kvalita založená na vedomostiach, skúsenostiach našich zamestnancov s podporou technických prostriedkov a informačných technológií. 
  • korektných vzťahov ku klientom
  • kvalita výsledného produktu je pre nás povinnosťou a spokojnosť zákazníka je prvoradým cieľom našej činnosti
  • partnerského vzťahu k zamestnancom
  • úspešnosť firmy závisí od kvality a motivácie ľudí. Všetky vyššie uvedené princípy reálne môžeme uplatňovať len prostredníctvom svojich zamestnancov, ako lojálnych a rešpektovaných partnerov