Rýchlo a spoľahlivo po koľajách životaIdentifikačné údaje:

Názov spoločnosti: GETRA a.s.

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel 
044 54 Košice

IČO: 31 650 571
IČ DPH: SK2020487359

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel: Sa, vložka č. 170/V

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Oprava časti K626 a V898, 899
Oprava koľaje K74
Oprava V450, V451, V452, V453 a časti K217, K223, K224
Oprava koľajiska OC1, K311


Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Stavebno-udržiavací dohľad koľají a výhybiek na koľajovej vlečke
Odstránenie závad na koľaji


EUROVIA SK 

Modernizácia električkových uzlov - MET Košice


ŽSR, a.s. SPO Košice

Oprava výhybiek v RD Košice


Energyco, s.r.o. 

Úprava koľaje K771, K449 v USSK


Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

ŤSO výhybiek č. 117š, 203š v RD Haniska


Inžinierske stavby, a.s.

Oprava príjazdovej cesty k bráne K565B v USSK
Rekonštrukcia mosta č. 8, USSK


Koľajové a dopravné stavby s.r.o Košice

Práce na koľajách ŽSR


Rušňové depo Haniska

Komplexná rekonštrukcia výhybiek